Tolomec 10 mg/ml

Περιγραφή

Ενέσιμο διάλυμα για βοοειδή, πρόβατα και χοίρους

ΣΥΝΘΕΣΗ

1 ml του διαλύματος περιέχει:

Δραστικό συστατικό: Ιvermectin…………..10 mg

 

ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Τo TOLOMEC είναι ένα ενέσιμο διάλυμα με βάση την ιβερμεκτίνη.

Η ιβερμεκτίνη ανήκει στην οικογένεια των αβερμεκτινών. Ασκεί την αντιπαρασιτική της δράση, αυξάνοντας τη διαπερατότητα της κυτταρικής μεμβράνης των ασπόνδυλων στα ιόντα χλωρίου, που οδηγεί τελικά στην παράλυση και στο θάνατο των παρασίτων.

Έπειτα από υποδόρια χορήγηση, η ιβερμεκτίνη απορροφάται αργά, κατανέμεται κυρίως στο λίπος, το ήπαρ και τη χολή, ενώ χαμηλότερα επίπεδα ανιχνεύονται στον εγκέφαλο.

Έπειτα από μία υποδόρια χορήγηση του TOLOMEC ενέσιμο διάλυμα σε δοσολογία 200 μg ιβερμεκτίνης/kg, η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα 28,27 ng/ml (Cmax) επιτυγχάνεται σε περίπου 3,5 ημέρες (Tmax) στα βοοειδή, ενώ στα πρόβατα η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα, 27,12 ng/ml, επιτυγχάνεται σε 1,38 ημέρες.

Στο χοίρο, η χορήγηση του TOLOMEC ενέσιμο διάλυμα σε δοσολογία 300 μg ιβερμεκτίνης/kg, η μέγιστη συγκέντρωση στο πλάσμα 17,20 ng/ml επιτυγχάνεται σε περίπου 3,58 ημέρες χορήγησης.

Η απέκκριση της ιβερμεκτίνης γίνεται μέσω των κοπράνων και, σε πολύ μικρό βαθμό, μέσω του ούρου.

 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η χρήση του TOLOMEC ενέσιμο διάλυμα ενδείκνυται για την θεραπεία και τον έλεγχο των ενδο – και εξωπαρασίτων στα βοοειδή (γαστρεντερικά και πνευμονικά νηματώδη , άλλα νηματώδη, φθείρες, ακάρεα ψώρας), στα πρόβατα (γαστρεντερικά και πνευμονικά νηματώδη, προνύμφες οίστρου , ακάρεα ψώρας) και στους χοίρους (γαστρεντερικά και πνευμονικά νηματώδη, φθείρες, ακάρεα ψώρας).

Συγκεκριμένα:

Βοοειδή

Γαστρεντερικά νηματώδη (ενήλικα και προνύμφες 4ου σταδίου): Teladorsagia ostertagi (συμπεριλαμβανομένων των υποβιουσών προνυμφών), T. lyrata, Haemonchus placei, Trichostrongylus axei, Trichostrongylus colubriformis, Cooperia oncophora, Cooperia punctata, Cooperia pectinata, , Oesophagostomum radiatum, Bunostomum phlebotomum, Nematodirus helvetianus (ενήλικα παράσιτα), N. spathiger (ενήλικα παράσιτα), Strongyloides papillosus (ενήλικα παράσιτα), Toxocara (Neoascaris) vitulorum (ενήλικα παράσιτα).

Παράσιτα των πνευμόνων: (ενήλικα παράσιτα και προνύμφες 4ου σταδίου):

Dictyocaulus viviparus (συμπεριλαμβανομένων των υποβιουσών προνυμφών).

Άλλα νηματώδη: Parafilaria bovicola, Thelazia spp. (ενήλικα παράσιτα).

Προνύμφες υποδερμάτων: Hypoderma bovis and H. lineatum

Φθείρες: Αιματοφάγες φθείρες: Linognathus vituli, Haematopinus eurysternus, Solenopotes capillatus – μαλλοφάγες φθείρες: ως βοηθητικό μέτρο για τον έλεγχο των Damalinia bovis.

Ακάρεα: Psoroptes ovis , Sarcoptes scabiei, ως βοηθητικό μέτρο για τον έλεγχο του Chorioptes bovis.

Το ενέσιμο διάλυμαTOLOMEC, χορηγούμενο στη συνιστώμενη δόση του 1 ml ανά 50 kg σωματικού βάρους, περιορίζει την επαναμόλυνση που οφείλεται στο Haemonchus placei και Cooperia spp. στις πρώτες 14 ημέρες μετά την θεραπεία, στο T. ostertagi και Oesophagostomum radiatum στις πρώτες 21 ημέρες μετά την θεραπεία και στο Dictyocaulus viviparous στις πρώτες 28 ημέρες μετά την θεραπεία.

Πρόβατα

Γαστρεντερικά νηματώδη: Haemonchus contortus (ενήλικα, L4, L3), Τ. circumcincta (ενήλικα, L4, L3), T. trifurcata (ενήλικα, L4), Trichostrongylus axei (ενήλικα), T. colubriformis (ενήλικα, L4, L3), T. vitrinus (ενήλικα), Nematodirus filicollis (ενήλικα, L4), N. spathiger (L4, L3), Cooperia curticei (ενήλικα, L4), Oesophagostomum columbianum (ενήλικα, L4, L3), O. venulosum (ενήλικα), Chabertia ovina (ενήλικα, L4, L3), Trichuris ovis (ενήλικα), Strongyloides papillosus (L4, L3), Gaigeria pachyscelis (ενήλικα, L4, L3).

Παράσιτα των πνευμόνων: Dictyocaulus filaria (ενήλικα, L4, L3), Protostrongylus rufescens (ενήλικα)

Ρινική οίστρωση προβάτου: Όλα τα προνυμφικά στάδια του Οestrus ovis

Ακάρεα: Sarcoptes scabiei, Psoroptes ovis, Psorergates ovis

Μια απλή ένεση μειώνει σημαντικά τον αριθμό των Psoroptes οvis και συχνά λύνει το πρόβλημα των κλινικών συμπτωμάτων της ψώρας.

Για να εξουδετερωθούν τα ζωντανά ακάρεα χρειάζονται δύο ενέσεις σε διάστημα 7 ημερών.

Xoίροι

Γαστρεντερικά νηματώδη (ενήλικα παράσιτα και προνύμφες 4ου σταδίου):

Ascaris suum, Hyostrongylus rubidus, Oesophagostomum spp., Strongyloides ransomi (ενήλικα παράσιτα), ως βοηθητικό μέτρο για τον έλεγχο των αιματοφάγων νηματωδών ελμίνθων που ανήκουν στο είδος Trichuris suis (ενήλικα παράσιτα).

Το ενέσιμο διάλυμα TOLOMEC χορηγούμενο στις σύες 7-14 ημέρες πριν από τον τοκετό περιορίζει αποτελεσματικά την μετάδοση παρασιτικών στοιχείων Strongyloides ransomi μέσω του θηλασμού στα χοιρίδια.

Παράσιτα των πνευμόνων (ενήλικα παράσιτα) : Metastrongylus spp.

Φθείρες: Haematopinus suis.

Ακάρεα: Sarcoptes scabiei .

Σημείωση:

Πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στην πρόληψη μετάδοσης της παρασίτωσης σε υγιή ή μη μολυσμένα ζώα λαμβάνοντας υπόψιν ότι η δράση της ιβερμεκτίνης στα ακάρεα δεν είναι άμεση. Οι χοίροι δεν πρέπει να μετακινούνται σε μη μολυσμένους χώρους ή να έρχονται σε επαφή με υγιή ζώα για τουλάχιστον μία εβδομάδα μετά από το πέρας της θεραπείας. Στις σύες χορηγείται αγωγή τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν από τον τοκετό για να μειωθεί η μετάδοση των ακάρεων στα χοιρίδια.

Στην περίπτωση της φθειρίασης, μπορεί να είναι απαραίτητο να επαναχορηγηθεί αγωγή στα ζώα, καθώς τα αυγά των φθειρών χρειάζονται τουλάχιστον 3 εβδομάδες για να εκκολαφθούν.

 

ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Η οδός χορήγησης είναι η υποδόρια.

Βοοειδή

1 ml/50 kg σ.β. (ισοδύναμο με 200 μg ιβερμεκτίνη/kg σ.β.)

Η έγχυση πρέπει να γίνει μπροστά ή πίσω από την ωμοπλάτη. Συνιστάται χρήση αποστειρωμένης βελόνας μεγέθους 16 G και μήκους 15 ως 20 mm.

Πρόβατα

0,5 ml/25 kg σ.β. (ισοδύναμο με 200 μg ιβερμεκτίνη/kg σ.β.)

Χορηγήστε με οποιαδήποτε αυτόματη σύριγγα ή σύριγγα μίας δόσης, προσέχοντας να τηρούνται οι συνθήκες ασηψίας.

Χοίροι

1 ml/33 kg σ.β. (ισοδύναμο με 300 μg ιβερμεκτίνη/kg σ.β.).

Χορηγείται στη ραχιαία επιφάνεια του τραχήλου του λαιμού με οποιαδήποτε αυτόματη σύριγγα ή σύριγγα μίας δόσης, προσέχοντας να τηρούνται οι συνθήκες ασηψίας.

Να διαιρούνται οι δόσεις οι μεγαλύτερες των 10 ml σε δύο σημεία έγχυσης για να μειωθεί το ενδεχόμενο τοπικών αντιδράσεων.

Για να διασφαλιστεί η ορθή δοσολογία, το σωματικό βάρος πρέπει να προσδιορίζεται με όσο περισσότερη ακρίβεια είναι εφικτό.


ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί:

Βοοειδή: 49 ημέρες

Πρόβατα: 12 ημέρες

Χοίροι: 14 ημέρες

Να μη χορηγείται σε αγελάδες κατά την ξηρά περίοδο ή σε αγελάδες που παράγουν γάλα για ανθρώπινη κατανάλωση.

Στα γαλακτοπαραγωγά πρόβατα χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο σε θηλυκά ζώα κατά την ξηρά περίοδο και σε καμία περίπτωση κατά τις τελευταίες 60 ημέρες πριν τον αναμενόμενο τοκετό.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φιαλίδιο 50 ml

Φιαλίδιο 200 ml

©2024 Development and Marketing by DigitalUp

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα νέα προϊόντα μας.

Log in with your credentials

Forgot your details?