Fatroximin Ενδομαστική Αλοιφή

Περιγραφή

Ενδομαστική αλοιφή Ριφαξιμίνης για την ξηρά περίοδο

ΣΥΝΘΕΣΗ

Η σύριγγα των 5 ml περιέχει: Rifaximin 100 mg.


ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Το προϊόν περιέχει ως δραστικό συστατικό τη RIFAXIMIN, ένα νέο αντιβιοτικό πρωτότυπης σύνθεσης που ανήκει στην οικογένεια των ριφαμυκινών.

Η RIFAXIMIN εμφανίζει εξαιρετική βακτηριδιοκτόνο δραστικότητα τόσο κατά των θετικών κατά Gram (Corynebacterium spp., Staphylococcus spp., Streptococcus spp.), όσο και κατά των αρνητικών κατά Gram μικροοργανισμών (Ε. Coli). Συνεπώς, είναι ιδιαίτερα δραστική κατά των επικρατούντων παθογόνων μικροοργανισμών που προσβάλουν

το μαστό των εκτρεφόμενων αγελάδων. Επιπλέον, η RIFAXIMIN είναι ιδιαίτερα δραστική κατά των σταφυλοκόκκων που παράγουν πενικιλλινάση, σε αντίθεση με τα χρησιμοποιούμενα στην πράξη άλλα φάρμακα κατά των μαστίτιδων. Το προϊόν παρασκευάζεται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται στο μέγιστο η σταθερότητα και το ιξώδες του στις διάφορες θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Είναι πολύ καλά ανεκτό, δεν ερεθίζει το μαστό και δεν προκαλεί παρενέργειες.

Η ύπαρξη ειδικού ενδόχου επιτρέπει πλήρη και άμεση απελευθέρωση της δραστικής ουσίας. Χορηγούμενο σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης παραμένει στο μαστό σε ολόκληρη τη διάρκεια της ξηράς περιόδου και αποβάλλεται στην επόμενη γαλακτική περίοδο με το πρωτόγαλα. Με αυτό τον τρόπο το γάλα είναι απαλλαγμένο από κατάλοιπα στο πρώτο κιόλας άρμεγμα.

Η εκπόνηση κλινικών δοκιμών έδωσε τα ακόλουθα αποτελέσματα:

-Υψηλή θεραπευτική αποτελεσματικότητα.

Οι μικροβιολογικές εξετάσεις στα τεταρτημόρια που εφαρμόστηκε η θεραπευτική αγωγή ήταν αρνητικές για το Streptococcus αgalactiae, Streptococcus dysgalactiae, Streptococcus faecalis, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, συμπεριλαμβανομένων μερικών πενικιλλινοάντοχων στελεχών.

-Προληπτική ενέργεια εναντ εκκριτικών δια του μαστού, δηλαδή φυσιοπαθολογικών καταστάσεων χαρακτηριζόμενων από υψηλή περιεκτικότητα κυττάρων στο γάλα, αλλά με απουσία παθογόνων μικροοργανισμών.

Η ειδική χημική δομή έχει προσδώσει στο μόριο ιδιαίτερα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά εξαιτίας των οποίων η φαρμακοκινητική του είναι εξ ολοκλήρου διαφορετική από αυτή των άλλων ριφαμυκινών.

Σχετικές έρευνες απέδειξαν ότι η διέλευση της RIFAXIMIN μέσω του ενδομαστικού επιθηλίου είναι πρακτικά μηδαμινή, γεγονός που υπονοεί άριστη διαθεσιμότητα στο υπό θεραπεία τεταρτημόριο.


ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Το FATROXIMIN ενδείκνυται στην αρχή της ξηράς περιόδου της αγελάδας, βουβάλας και άλλων μεγάλων μηρυκαστικών για:

Τη θεραπεία υπάρχουσων υποκλινικών λοιμώξεων.

Την πρόληψη επαπειλούμενων λοιμώξεων κατά την ξηρά περίοδο.

Την πρόληψη οξείων μαστίτιδων που μπορεί να εμφανιστούν κατά τον τοκετό και στην έναρξη της γαλακτοπαραγωγής.


ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Το περιεχόμενο μιας σύριγγας FATROXIMIN εισάγεται σε κάθε τεταρτημόριο του μαστού αμέσως μετά την τελευταία άμελξη που προηγείται της αρχής της ξηράς περιόδου.

Μετά την πλήρη και τέλεια άμελξη κάθε τεταρτημορίου καθαρίζεται και απολυμαίνεται η θηλή με κατάλληλο απολυμαντικό, προσέχοντας ιδιαίτερα την καθαριότητα του στομίου του θηλαίου πόρου.

Μετά εγχέεται το περιεχόμενο μίας σύριγγας, ως εξής:

Απομακρύνεται το προστατευτικό κάλυμμα.


ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΑΜΟΝΗΣ

Κρέας και εδώδιμοι ιστοί: (0) ημέρες.
Γάλα: (0) ώρες.


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

5 ml σύριγγα πολυαιθυλενίου, Κουτί με 12 ml “Twinsert” σύριγγες

©2024 Development and Marketing by DigitalUp

Newsletter

Εγγραφείτε στο newsletter για να λαμβάνετε τα νέα προϊόντα μας.

Log in with your credentials

Forgot your details?